Hendese 4. Sayı

Dünya genelinde enerji ihtiyacı sürekli olarak artarken, buna karşılık kaynaklar gitgide azalmakta; artan enerji talebi ise, dünyayı her geçen gün yeni bir kaynak aramaya itmektedir. Dünya geneli için yapılan nüfus tahminlerinde 2050 yılında kentlerin nüfusunun iki katına çıkması ve ekonomik büyümenin gelişmekte olan ülkelerde yaşanması beklenmektedir. Bununla beraber birçok insanın orta sınıf yaşam standardına ulaşmasıyla birlikte kişi başına düşen enerji miktarının da bu büyüme oranına bağlı olarak artacağı düşünülmektedir. Bu da daha fazla kaynak tüketimi anlamına gelmektedir.

Fosil yakıtların yanı sıra güneş, rüzgâr, jeotermal ve dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları yaygınlaşmalı kullanım alanları arttırılmalıdır. Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklense de enerji talebi her geçen gün artmakta ve kaynaklar hızla tükenmektedir. Bu sebeple enerji tüketiminde enerji verimliliği ve tüketim sırasında oluşan her türlü israfı kaldırmaya yönelik çalışmalar desteklenmelidir.

Halen birçok insanın elektriğe erişiminin olmadığı düşünülürse tam da bu noktada enerji verimliliğinin önemi giderek daha da artmaktadır. Enerjinin verimli kullanımının, enerjisinin büyük bir kısmını dışarıdan sağlayan Türkiye açısından da son derece önemli olduğu ortadadır. Bu durum zaten kıt olan kaynaklarımızın daha da azalmasına, dışa bağımlılığın ve cari açığın artmasına neden olmaktadır.

Enerji, Türkiye de cari açık ve nükleer santrallerin kurulup kurulmayacağı tartışmalarında devamlı olarak gündem oluşturmaktadır. Türkiye’de bir grup sırf çevresel sebeplerle nükleer enerjiye karşı olurken diğer bir grup ise Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve dışa bağımlılığın azalması açısından nükleer santrallerin yapılmasını elzem görmektedir. Eğer nükleer enerjiye karşı olunması içerisinde barındırdığı risk sebebiyleyse, batısında Bulgaristan, doğusunda Ermenistan, kuzeyinde Ukrayna’da bulunan ve eski teknoloji ürünü olan bu nükleer santraller nedeniyle ülkemiz zaten risk halindedir. Enerji ithal eden ülkeler için nükleer enerji santralleri dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltmanın yanı sıra uluslararası piyasalarda yakıt fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı da bir güvence oluşturmaktadır. Ayrıca nükleer enerji, aynı anda hem CO2 emisyonlarını azaltabilecek hem de enerji talebinin karşılamak için büyük çapta enerji üretebilen bir seçenektir.

İnsanoğlu artan enerji tüketimini karşılayabilmek için kaynak arayışlarını sürdüredursun, üretilen enerjinin ne kadarının gerçekten ihtiyaçlara harcandığı sorusuyla yüzleşmek zorundadır. Hendese dergisi olarak gecikmeli de olsa yayımladığımız bu sayıda kapak konusu olarak enerji meselesini masaya yatırdık. Ondört yazı ve bir röportajdan oluşan bu sayımızda modern tüketim alışkanlıklarından kentlerde elektrikli araç kullanımına, akıllı şehirlerde enerji verimliliğinden nükleer enerjiye, yakıt pillerinden güneş ve rüzgâr enerjilerine, çöpten enerji üretiminden jeotermal enerjiye kadar birbirinden farklı alanlarda enerji konusuna değinmeye çalıştık. Yazarlarımız ve yayın kurulumuz tarafından büyük bir emek ve enerji harcamanın ürünü olan; her biri birbirinden değerli yazılardan müteşekkil bu sayıyı beğenerek okumanızı temenni ediyoruz.

Umit Gunes

Yayın Kurulu Üyesi

Abdullah Karadağ

Yayın Kurulu Üyesi

Enes Aluç

Yayın Kurulu Üyesi

Fatih Gündoğan

Yayın Kurulu Üyesi

İbrahim Taşdemir

Yayın Kurulu Üyesi

Henüz eklenmemiş