Hendese 2. Sayı

Çok zorlu bir sürecin daha sonuna geldik. Hendese dergisinin ikinci sayısı ile karşınızdayız. Bu sayının kapak konusunu “Bilim Tarihi ve Felsefesi” olarak belirledik. Madem “Bilim Tarihi ve Felsefesi” ile ilgili bir sayı çıkartıyoruz o zaman sayının ruhuna uygun olarak başlamadan şu soruyu kendimize soruyoruz. Yaptığımız çalışmaların nihai hedefi nedir? Amacımız nedir?

Klasik tabirle ilim, modern tabirle bilimle uğraşan ve/veya uğraşmayı düşünen insanlara bazı şeyleri hatırlatmaktı temel düşüncemiz. Klasik ilim anlayışında Mantık-Geometri-Felsefe bilmeden hiçbir ilmi çalışmaya başlayamazsınız. Hangi alanda çalışırsanız çalışın bu üç disiplin ilim adamı yetiştirmek ve/veya ilim adamı olabilmek için klasik dönemde gerekli görülmekteydi. Bugün yaşadığımız problemin temelinde de aslında bu yatmaktadır. Yani kavramsal olanla, sayısal olanın keskin bir çizgi ile ayrılmasıdır. Mühendislik ve mimarlık eğitimi alanların mantık ve felsefeden uzak yetişmesi, sosyal bilimler alanında çalışma yapanların da geometri (şekil bilgisi) almaması birbirinden kopuk disiplinlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Eğitim sistemimizde ki temel çarpıklıklar kültürel bir zemin oluşmasının önünü tıkamaktadır. Haliyle söz ellikten yoksun, düşünce sistemini çalıştıramayan, soru sormayı beceremeyen, hatta soru sorma gereği bile duymayan, bilimsel şüpheden uzak, ezbere ve formüllere hapsolmuş mühendislerin ve bilimi sadece tarih alanına hapsetmiş sosyal bilimcilerin yetişmesine sebep olmaktadır.

Avrupa bütün dünyaya mal ettiği karanlık bir dönemi yaşarken aynı dönemde bir başka coğrafyada Müslümanların çok parlak bir medeniyet inşa ettiklerini, ilim adamları yetiştirdiklerini, ilmi eserler ortaya koyduklarını ve ilmin ilerlemesine çok büyük katkılar yaptıklarını göstermektir asıl hedefimiz. Bunu yaparak mühendis ve mimar adaylarını bir nebze olsun ümitlendirmek ve tekrar yapabilme cesaretini ve azmini onlara aşılayabilmek düşüncesi ile yola çıktık ve karşınızdayız.

Umit Gunes

Yayın Kurulu Üyesi

Abdullah Karadağ

Yayın Kurulu Üyesi

Enes Aluç

Yayın Kurulu Üyesi

Fatih Gündoğan

Yayın Kurulu Üyesi

İbrahim Taşdemir

Yayın Kurulu Üyesi

Henüz eklenmemiş