insan & toplum

İnsan & Toplum (İVT), yayım hayatına 2011 yılında başlayan, altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir dergidir.

İVT’nin esas amacı, makaleler yayımlayıp böylece akademik yayın dünyasında fark edilen iki temel eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle son zamanlarda akademik eserler üretenlerin, kendilerini çalışma alanlarına hapsetmeye başladıkları ve dolayısıyla toplumdan tamamen soyutlandıkları görülüyordu. Dahası, akademik alanlardaki bu türden bir içe kapanma, disiplinler arası iletişimin ve karşılıklı faydalanmanın da göz ardı edilemez bir seviyeye indirgenmiş olduğu anlamını taşıyordu.

Dolayısıyla İVT hem toplumla hem de tek tek bireylerle ilgili bu özgün yapıtların yayımlanmasına odaklanmaya karar verdi, zaten derginin adının “İnsan & Toplum” olması da bundandır. Her ne kadar İVT din ve beşerî bilimlerle ilgili her türden çalışmaya açık ise de öncelik günümüz akademik dünyasında hâkim olan dar görüşlü düşünce kalıplarını aşmanın yollarını araştıran çalışmalara verilmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında İVT, özellikle yazılarında hem kendi uzmanlık alanlarından hem de diğer disiplinlerin yöntem ve varsayımlarından gerektiği gibi yararlanan yazarların katkıda bulunmasını beklemektedir.

İVT’nin temel odak noktası akademik makaleler olmasına rağmen, araştırma makaleleri ve tarz ve politika belirleyen yazımlar önceliğe sahiptir. Ayrıca, İVT’nin misyonları arasında tanımlanabilecek bir başka şey ise makalelerin disiplinler arası ve içi perspektiflerden doğan farklı yaklaşımlar arasında ilişkiler kurması gerektiğidir.
Umit Gunes

Editor Yardımcısı

Henüz eklenmemiş

Henüz eklenmemiş