İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği ve bünyesindeki derneklerin (İLEM, YEKDER ve İGİAD) hizmet verdiği öğrenci ve mensupları için hazırlanmış kapsamlı bir bilgi sistemidir. İLKE Bilgi sistemi, Nokta ve benzeri Öğrenci Bilgi Sistemlerinden daha fazlasıdır. Bu sistem, ders takibinin yanı sıra, derslere ilişkin programlama ve raporlama, sistemdeki kişilerin iletişim bilgilerinin muhafazası ve güncellenmesi ile grup çalışmaları gibi ilgili kuruluşların tüm faaliyetlerine ilişkin bilgi edinme ve iletişim süreçlerinin gerçekleştirileceği bir sistemdir. İLKE Bilgi Sistemi, Kişiler, Dersler, Tanımlar, İletişim Sistemi, Derslikler ve Raporlar olmak üzere toplam altı bölümden oluşmaktadır ve her bölüm kendi alt katmanlarına sahiptir.