Konferans

Constructal Law & Second Law Conference

Constructal Law & Second Law Conference

Proje Hakkında

The Constructal Law governs the phenomena of design and evolution in nature.

The conference explores the unifying power of the Constructal Law and its applications in all the domains of design generation and evolution, from biology and geophysics to social organization, energy sustainability and security.

The conference also covers the Second Law, and how the Constructal fits in Thermodynamics. The Constructal Law and Second Law are self-standing as first principles. Together, they empower Science much more than the Second Law alone.

CLC2019 is the 12th Conference will be hosted by Universidade do Vale do Rio do Sinos, São Leopoldo, RS, Brazil

Konferans

VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 10-13 Mayıs 2017, Muş

VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 10-13 Mayıs 2017, Muş

Proje Hakkında

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân sağlamak, özgün akademik üretim sorununu aşmak ve disiplinler arası yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ne, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık & Şehircilik, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler alanlarına ait alt dallarda bildiriler kabul edilecektir. Bu disiplinler kapsamında belirlenen oturum başlıklarına sitenin konular bölümünde yer verilmiştir. Kongreye lisansüstü çalışmalarına devam eden veya yüksek lisans/doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılabilecektir. Gönderilen özetler ve bildiriler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Katılımcıların konaklamaları organizasyon kapsamında karşılanacaktır. Kongre sonrasında seçilen bildiriler, TLÇK Bildiriler kitabından yayımlanacaktır. (Önceki Kongreler bölümünden yayınlanmış bildiri kitaplarına ulaşabilirsiniz). Kongreye, bilimsel disiplini gözeterek nitelikli çalışmalar ortaya koymayı arzulayan tüm lisansüstü öğrenciler davetlidir.

Kongre hakkında detaylı bilgileri site içerisinde ilgili yerlerden edinebilir, kongreye başvurunuzu yapabilirsiniz., Sorularınız için bilgi@tlck.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Dergi

Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

Proje Hakkında

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, yayım hayatına 2014 yılında başlayan, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Nazâriyât’ın hedefi, genel olarak İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Dergi

İnsan ve Toplum Dergisi

İnsan ve Toplum Dergisi

Proje Hakkında

İnsan & Toplum (İVT), yayım hayatına 2011 yılında başlayan, altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir dergidir.

İVT’nin esas amacı, makaleler yayımlayıp böylece akademik yayın dünyasında fark edilen iki temel eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle son zamanlarda akademik eserler üretenlerin, kendilerini çalışma alanlarına hapsetmeye başladıkları ve dolayısıyla toplumdan tamamen soyutlandıkları görülüyordu. Dahası, akademik alanlardaki bu türden bir içe kapanma, disiplinler arası iletişimin ve karşılıklı faydalanmanın da göz ardı edilemez bir seviyeye indirgenmiş olduğu anlamını taşıyordu.

Dolayısıyla İVT hem toplumla hem de tek tek bireylerle ilgili bu özgün yapıtların yayımlanmasına odaklanmaya karar verdi, zaten derginin adının “İnsan & Toplum” olması da bundandır. Her ne kadar İVT din ve beşerî bilimlerle ilgili her türden çalışmaya açık ise de öncelik günümüz akademik dünyasında hâkim olan dar görüşlü düşünce kalıplarını aşmanın yollarını araştıran çalışmalara verilmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında İVT, özellikle yazılarında hem kendi uzmanlık alanlarından hem de diğer disiplinlerin yöntem ve varsayımlarından gerektiği gibi yararlanan yazarların katkıda bulunmasını beklemektedir.

İVT’nin temel odak noktası akademik makaleler olmasına rağmen, araştırma makaleleri ve tarz ve politika belirleyen yazımlar önceliğe sahiptir. Ayrıca, İVT’nin misyonları arasında tanımlanabilecek bir başka şey ise makalelerin disiplinler arası ve içi perspektiflerden doğan farklı yaklaşımlar arasında ilişkiler kurması gerektiğidir.

Proje

İslam Düşünce Atlası

İslam Düşünce Atlası

Proje Hakkında

İslam Düşünce Atlası (İDA), İslam düşünce geleneğini, II/VII. ile XIV/XX. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden zaman-mekân-öğreti-ekol değişkenlerini dikkate alarak, web tabanlı programlar üzerinden tanıtma amacı güden bir projedir.
İDA, düşünce tarihini; onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamaya davet ederek, İslam düşünce tarihine farklı açılardan bakma imkanı sağlar.
İDA, karmaşık ilişkileri web tabanlı programlar yoluyla takip edilebilir bir tarzda formüle etme amacı güden üç kavramsal haritaya ve bu haritalar aracılığıyla aktarılan malumatı taşıyacak bir düşünce tarihi omurgasına sahiptir: Zaman haritası, Kitaplar Haritası, Kişiler Haritası ve İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifi içeren, haritalarla desteklenmiş, dönemlere göre ekol bazlı değerlendirme yazıları. İDA, bu bileşenler üzerinden şu soruların cevaplarını vermeye çalışır: Düşünce kim tarafından, ne zaman, nerede, nasıl, ne tür okul gelenekleriyle ilişki içerisinde, hangi yollardan geçerek, ne tür etkileşimlerle ve hangi metinsel gelenekler aracılığıyla üretilmiştir? Bu soruların cevaplarını merak edenler için, İslam Düşünce Atlası, benzersiz bir düşünce tarihi okuması vadediyor.
İDA’yı tek bir cümleyle tanımlamak zor olabilir. Yine de bunu denersek, İDA’nın İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmî birikimi yeni teknikler yoluyla ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde, kolaylıkla takip edilebilir hale getirmeyi amaçlayan interaktif bir program olduğunu söyleyebiliriz.
Bu program İlmî Etüdler Derneği’nde (İLEM) Türkiye’nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacılarına tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin destekleriyle açık erişimli bir şekilde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Proje

İlke Bilgi Sistemi (IBS)

İlke Bilgi Sistemi (IBS)

Proje Hakkında


İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği ve bünyesindeki derneklerin (İLEM, YEKDER ve İGİAD) hizmet verdiği öğrenci ve mensupları için hazırlanmış kapsamlı bir bilgi sistemidir. İLKE Bilgi sistemi, Nokta ve benzeri Öğrenci Bilgi Sistemlerinden daha fazlasıdır. Bu sistem, ders takibinin yanı sıra, derslere ilişkin programlama ve raporlama, sistemdeki kişilerin iletişim bilgilerinin muhafazası ve güncellenmesi ile grup çalışmaları gibi ilgili kuruluşların tüm faaliyetlerine ilişkin bilgi edinme ve iletişim süreçlerinin gerçekleştirileceği bir sistemdir. İLKE Bilgi Sistemi, Kişiler, Dersler, Tanımlar, İletişim Sistemi, Derslikler ve Raporlar olmak üzere toplam altı bölümden oluşmaktadır ve her bölüm kendi alt katmanlarına sahiptir.

Konferans

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK) 12-15 Mayıs 2016, Isparta

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK) 12-15 Mayıs 2016, Isparta

Proje Hakkında

Lisansüstü eğitim düzeyi, üniversiteler aracılığıyla bilgiye ulaşma yetisinin kazanıldığı ve bilgi üretim süreçlerine katılımın başlangıç adımı olarak görülen lisans düzeyini daha da ileri taşıyarak, bilginin eleştirisi ve yeniden üretiminin de gerçekleştirebileceği bir süreç olarak görülmektedir. Birbiri ile ilişkisi sorunlu hale gelmiş sosyal bilimlerin yeniden birbiri ile konuşturulması ve birbirinden faydalanmaları ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bu farkındalıktan hareketle, Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) aracılığıyla, genç ilim insanlarını bir araya getirerek, aralarındaki iletişimi ve etkileşimi mümkün kılmayı ve ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kongre vesilesiyle, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan araştırmacı, uzman, ilim ve bilim insanları bir araya gelerek çalışma alanlarında çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımının paydaşı olma ayrıcalığına sahip olmaktadırlar. Böylelikle, Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması ve sosyal bilimler alanındaki çalışmaların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

İLEM bünyesinde bu yıl beşincisi düzenlenen TLÇK, “Genç Akademisyenler Buluşması” adıyla 2007-2012 yılları arasında gerçekleşen akademik gayretin mirasını devralmıştır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç akademisyenleri yılda bir kez bir araya getiren kongrenin ilki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da,üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da ve dördüncüsü de 2015 yılında Kütahya’da düzenlenmiştir.

V. TLÇK 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında İLEM ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle Isparta’da gerçekleştirilen kongre TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Kongreye toplam 900 araştırmacı başvurmuştur. Hakemlik süreci sonucunda tebliğ başvurularının 336’sına özet üzerinden ön kabul verilmiş ve akabinde gönderilen 154 tam metinden 122’si sunum yapmak üzere kabul edilmiştir. Sosyoloji, Şehircilik ve Mimari, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Edebiyat, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Eğitim Bilimleri, İletişim ve Sosyal Politikar ile Sanat disiplinlerinde 2 gün boyunca, 32 oturumda, tebliğler gerçekleştirilmiştir

Dergi

Hendese, Bilim Teknoloji ve Düşünce Dergisi

Hendese, Bilim Teknoloji ve Düşünce Dergisi

Proje Hakkında

Yaz Okulu

III. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, 1-9 Ağustos 2015, Konya

III. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, 1-9 Ağustos 2015, Konya

Proje Hakkında

Konferans

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 14-17 Mayıs 2015, Kütahya

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 14-17 Mayıs 2015, Kütahya

Proje Hakkında


Lisansüstü eğitim düzeyi, üniversiteler aracılığıyla bilgiye ulaşma yetisinin kazanıldığı ve bilgi üretim süreçlerine katılımın başlangıç adımı olarak görülen lisans düzeyini daha da ileri taşıyarak, bilginin eleştirisi ve yeniden üretiminin de gerçekleştirebileceği bir süreç olarak görülmektedir. Birbiri ile ilişkisi sorunlu hale gelmiş sosyal bilimlerin yeniden birbiri ile konuşturulması ve birbirinden faydalanmaları ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bu farkındalıktan hareketle, Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) aracılığıyla, genç ilim insanlarını biraraya getirerek, aralarındaki iletişimi ve etkileşimi mümkün kılmayı ve ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kongre vesilesiyle, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan araştırmacı, uzman, ilim ve bilim insanları biraraya gelerek çalışma alanlarında çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımının paydaşı olma ayrıcalığına sahip olmaktadırlar. Böylelikle, Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması ve sosyal bilimler alanındaki çalışmaların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

İLEM bünyesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen TLÇK, “Genç Akademisyenler Buluşması” adıyla 2007-2012 yılları arasında gerçekleşen akademik gayretin mirasını devralmıştır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç akademisyenleri yılda bir kez biraraya getiren kongrenin ilki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da ve üçüncüsü de 2014 yılında

Sakarya’da düzenlenmiştir. IV. TLÇK 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İLEM ve Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) işbirliğiyle Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongre, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından da desteklenmiştir.

Kongreye toplam 478 araştırmacı başvurmuştur. Hakemlik süreci sonucunda tebliğ başvurularının 280’ine özet üzerinden ön kabul verilmiş ve akabinde gönderilen 190 tam metinden 133’ü sunum yapmak üzere kabul edilmiştir. Sosyoloji, Şehircilik ve Mimari, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Edebiyat, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Eğitim Bilimleri, İletişim ve Sosyal Politika disiplinlerinde 2 gün boyunca, 32 oturumda, toplam 133 tebliğ sunulmuştur.

Yaz Okulu

II. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, 23-29 Ağustos 2014, İstanbul

II. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, 23-29 Ağustos 2014, İstanbul

Proje Hakkında

Konferans

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 15-18 Mayıs 2013, Sakarya

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 15-18 Mayıs 2013, Sakarya

Proje Hakkında

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaca hizmet eden önemli mihenk taşlarından biri olan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlenmekte olup bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştır. TLÇK, lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kongre, katılan araştırmacılara birbirinden farklı üniversitelerde çalışmalar yürüten genç akademisyenler ile bir araya gelme ve fikir teatisinde bulunma fırsatı yanında, araştırmacılar arasında çok yönlü bir iletişimi ve tecrübe aktarımını da sağlayarak çalışmalarını hem tecrübeli akademisyenler hem de akademisyen adayları önünde sunma imkânı tanımaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik etmek kongrenin temel hedefleri arasındadır. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, ilk defa 2007 yılında hayata geçen, beş yıllık süre zarfında yılda bir kez olmak kaydıyla çeşitli sosyal kurum/kuruluşların destek ve ortak çabalarıyla hayat bulmuş olan Genç Akademisyenler Buluşması’nın İLEM öncülüğünde büründüğü yeni kimliktir.

2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi adıyla gerçekleştirilmeye başlanan çalışmanın bu yeni formatı, daha geniş sosyal bilim çevreleri ile bilgi ve birikim paylaşmak; lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar arasındaki etkileşim düzeyini artırarak ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

Üçüncüsü TÜBİTAK ve Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi tarafından desteklenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi ve İlmî Etüdler Derneği (İLEM) iş birliğiyle Sakarya’da düzenlenmiştir. Kongreye toplam 417 adet araştırmacı başvuru yapmış, alanında uzman isimlerin hakemlik ettiği bu tebliğlerden 267 tanesi kongreye kabul edilmiştir. Kongrede üç gün süresince 32 oturumda Sosyoloji, Temel İslam Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Tarih, Mimarlık ve Şehircilik, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, İletişim ve Edebiyat disiplinlerinden toplam 122 tebliğ sunulmuştur.

Konferans

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 6-8 May 2013, Bursa

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 6-8 May 2013, Bursa

Proje Hakkında

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneğinin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisidir. TLÇK, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik ederek lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

TLÇK, ilk defa 2007 yılında hayata geçen, beş yıllık süre zarfında yılda bir kez olmak kaydıyla çeşitli sosyal kurum/kuruluşların destek ve ortak çabalarıyla hayat bulmuş olan Genç Akademisyenler Buluşması’nın İLEM öncülüğünde büründüğü yeni kimliktir.

2007 yılında Disiplinlerarasılık/Disiplinlerötesilik temasıyla yola çıkan ve beş yıl boyunca düzenlenen Genç Akademisyenler Buluşması, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi adıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çalışmanın bu yeni formatı daha geniş sosyal bilim çevreleri ile bilgi ve birikim paylaşmak; lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar arasındaki etkileşim düzeyini artırarak ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân sağlamak gibi amaçlarla düzenlenmiştir.

6–8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongreye Uludağ Üniversitesi destek vermiştir. Kongreye toplam 335 adet tebliğ başvurusu olmuş, bu başvuruların 146 tanesi kabul edilmiştir. Kongrede 3 gün süresince 42 oturumda Hukuk, İletişim, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Şehircilik, Eğitim Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri disiplinlerinden toplam 142 bildiri sunulmuştur.

Proje

Gigapixel 360° İstanbul Fotoğrafları

Gigapixel 360° İstanbul Fotoğrafları

Konferans

I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 29 Haziran-1 Temmuz 2012, Konya

I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLCK), 29 Haziran-1 Temmuz 2012, Konya

Proje Hakkında

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneğinin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisidir. TLÇK, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik ederek lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

TLÇK, ilk defa 2007 yılında hayata geçen, beş yıllık süre zarfında yılda bir kez olmak kaydıyla çeşitli sosyal kurum/kuruluşların destek ve ortak çabalarıyla hayat bulmuş olan Genç Akademisyenler Buluşması’nın İLEM öncülüğünde büründüğü yeni kimliktir.

2007 yılında Disiplinlerarasılık/Disiplinlerötesilik temasıyla yola çıkan ve beş yıl boyunca düzenlenen Genç Akademisyenler Buluşması, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi adıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çalışmanın bu yeni formatı daha geniş sosyal bilim çevreleri ile bilgi ve birikim paylaşmak; lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar arasındaki etkileşim düzeyini artırarak ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân sağlamak gibi amaçlarla düzenlenmiştir.

29 Haziran–1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Konya’da düzenlenen Kongreye Global Politikalar Araştırma Merkezi (GLOPOL), Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi destek ve katkı vermişlerdir. Kongreye toplam 189 adet tebliğ başvurusu yapılmıştır. Ana temanın Kent ve Değişim olduğu Kongrede 3 gün süresince 30 oturumda Hukuk, İletişim, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Temel İslam Bilimleri disiplinlerinden toplam 108 bildiri sunulmuştur. Bu kitap, I. TLÇK kapsamında çeşitli disiplinlerde sunulan 20 adet bildirinin tam metinlerinden oluşmaktadır.